top of page

Alkohol, droger och läkemedel

Vi har lång erfarenhet av att behandla beroenden och missbruk i olika former. Vi kan nu erbjuda en alternativ behandlingsform.

Öppenvårdsbehandling

Öppenvårdsbehandling sker i grupp där man redovisar uppgifter, lär sig om beroendesjukdomen och parallellt åtar sig att gå i självhjälpsgrupper.

Vår behandling är unik på så sätt att vi ser och möter klienten utifrån hans/hennes specifika situation.

Behandlingen är holistisk och bygger på en kognitiv utvecklingsprocess (kbt), som handlar om ny kunskap om beroendet och även nya sätt att förhålla sig till beroendet och dess sug.

Behandlingen bygger även på känslomässig del som handlar om att sörja beroendet, gottgöra omgivningen och sig själv, och därmed återfå sin emotionella existensrätt, eller rättmätiga identitet, samt att få hjälp och stöd i att uttrycka ej uttryckta upplevelser.

Slutligen innehåller behandlingen även en samvetsmässig eller andlig aspekt som tas i beaknting.

Detta är nödvändigt då den som är beroende är maktlös och behöver inse detta för att kunna be om hjälp – och därmed börja relatera till sig själv och andra på ett ärligt sätt. Detta är en av grundbultarna inom den s.k 12-stegsmetoden.

Anhöriga och medberoende

Beroendetsjukdomen drabbar både den som är beroende och omgivningen, därmed  erbjuder vi även behandling för anhöriga till människor som lider av beroenden. De är ofta en anhörig som hittar hit till en början. Vi hjälper även till att göra interventioner, både privat och på arbetsplatser.

Intervention

En intervention är att metod att ”höja botten” för den beroende så att missbruket inte behöver fortsätta så långt.

En beroende lever i förnekelse och behöver hjälp med att förstå hur konsekvenser och beroende hänger ihop. Omgivningen vet ofta mer än den som har  beroendesjukdomen, men förnekelsen – som är ett symtom på beroendet – hindrar den beroende att se detta, och här kommer interventionen till pass.


Det fungerar på så sätt att anhöriga/vänner/kollegor som har nära anknytning till den beroende möter och konfronterar den beroende med stöd och hjälp av en terapeut. Processen börjar med ett förarbete och noggrann planering av själva interventionen, där alla utom den beroende är inblandad.

Föreläsningar

Vi föreläser om beroendesjukdomen, medberoende och anhörigproblematik på t ex arbetsplatser, skolor, frukostseminarier eller andra forum.

Det är aldrig för sent att ta ett första steg!  – Välkommen!

För mer info kontakta oss på: info@samverkangruppen.se

bottom of page