top of page

Sexmissbruk, Sexberoende, Porrmissbruk, Porrberoende, Otrohet, Hypersexuell störning, Compulsiv sexual disorder,  Kärleksberoende, Relationsproblematik, Förförelse & Erövring

Är du orolig för att du porrsurfar, är otrogen, flirtar ohejdat eller köper sex? Det kan vara sexberoende, och att du lider av någon form av porrmissbruk eller sexmissbruk? Har du återkommande problem kring kärlek och relationer? Tecken på detta kan vara återkommande otrohet, porrsurfning, tankemässig upptagenhet på flört, bekräftelse, förförelse & erövring – och att detta lett till negativa konsekvenser.

Har du hittat hit så brukar det vara så att du har en partner eller du själv har problem med sex, kärlek och relationer i någon form. Vi vill att du ska veta att du är inte ensam och det finns hjälp att få. Vi behandlar både beroende och medberoende.

Denna problematik döljs ofta i skam, vilket försvårar hjälpsökande.

Om du  gör saker som du ångrar och/eller får negativa konsekvenser av men ändå inte kan sluta, så tyder det på att kan ligga en beroendeproblematik bakom problemet. Detta går att behandla.

Det behöver göras en bedömning så att bästa tänkbara behandling kan skräddarsys utifrån dig och din partners behov (om du är i en relation).


Det vanligaste är att det är partnern som söker hjälp först – och därmed är den som läser detta. Du behöver också hjälp! (Läs mer här)

 

Det bästa sättet är att börja sätta gränser, men det kan man också behöva hjälp med. Lita på din magkänsla, oavsett hur starkt problemen förnekas och blundas för. En beroende person döljer, ljuger, förskönar, minimerar, rättfärdigar (vilket kallas förnekelse) och den anhöriga försöker förtvivlat förändra beroendepersonen. Detta blir ett slags moment 22 som bara blir värre och värre. Det som populärt, på senare tid, benämns som ”djävulsdansen”.

De vanligaste problemen som många män idag söker hjälp för är porrsurf, sexchat och otrohet, men även sexköp, prostitution. Att internet har blivit ett så pass utbrett problem har flera orsaker. Kort sagt kan man säga att det finns många olika möjligheter att eskalera, vilket är en grundförutsättning för att bruk leder till missbruk och senare även till beroende. Det är dessutom otroligt lättillgängligt.


Kvinnors utagerande kan skilja sig och kan vara mer promiskuösitet, destruktiva relationer, relationsberoende, tvångsmässigt flörtande, besatthet av en person, sökande av ständig förälskelse och även otrohet.


Det finns hundratals varianter och kombinationer av utageranden (uttryck/beteenden) och inåtageranden (sexuell eller relationell s.k anorexi) när det gäller sexmissbruk, sexberoende, otrohet, relationsberoende och kärleksberoende.

Definition enl Wikipedia

Hypersexuell störning eller överdriven sexualdrift är en sexuell dysfunktion som räknas till de psykiska störningarna. Sexmissbruk och sexberoende är talspråkliga beteckningar för samma tillstånd. Det yttrar sig i en okontrollerad och överdriven sexualdrift, en sexualdrift som inverkar negativt på personens liv och vardag.

Vår definition

I grunden av problematiken förekommer i de flesta fall störningar i anknytningen där man av någon anledning slutat vända sig till relationer för att höja sitt mående. Istället har man utvecklat en relation till en händelse eller ett objekt som hjälper personen att höja dosen av kroppens egna signalsubstanser. Detta har sedan genom upprepning (vana) automatiserats. Vilket i senare skede leder till att personen inte själv förmår välja vad man vill göra eller när man vill göra det. Här dikterar belöningssystemet villkoren och personen lider vanligtvis väldigt mycket.

Känsla av hopplöshet, depression och djup skam är vanliga symtom – vilket i sin tur skapar fortsatt utagerande.

Kort kring vår behandling.

Vi har lång erfarenhet av att behandla olika beroendetillstånd och vet vilken tuff resa det är för bägge parter att komma tillbaka till att utveckla en sund och kärleksfull relation.


Vi vet också att det går att hitta tillbaka till ett sunt förhållningssätt – om villigheten finns där.

Behandlingen baserar vi på en kombination av Addiktologi (utvecklad av Torbjörn Fjellström), och en mer uppgiftsbaserad metod (framtagen av Patric Carnes, se iitap.com) samt vår fleråriga kliniska erfarenhet av behandlingsarbete i olika former. Addiktologin har i sig sin bas i 12-stegsmetoden, eller den s.k Minnesotamodellen.

Behandling sker i grupp i öppenvård där vi har män och kvinnor för sig. Ibland sker undantag med mer individualiserat upplägg. Vi erbjuder även anhöriggrupp.

Vi skräddarsyr även behandlingar utifrån dina behov, T ex över Skype om du bor långt ifrån Stockholm.

Boka in ett bedömningssamtal nu! 

Vid en bedömning får du hjälp med följande:

  • Bli medveten om det rör sig om ett beroende eller ej. Vi går igenom kriterier för beroendeproblematik.

  • Vi utreder hur behandlingsbehovet ser ut och hur vi går vidare utifrån era specifika förutsättningar.

  • Kunskap om hur även anhöriga förhåller sig, och deras egna behov av stöd.

Behandling både individuellt och i grupp i Stockholm. Grupper finns pågående med plats för fler. Även Skypegrupp för de som bor ute i landet.

Ytterligare information: Boine Josefsson, 070-493 09 64
mail: info@samverkangruppen.se


bottom of page