top of page

Amorös Anorexi

Undviker du sexuella, intima nära relationer? Upplever du att det hindrar dig att leva det liv du vill?


Det finns möjlighet till att komma vidare, göra dig fri från dessa låsningar och leva livet på dina villkor!

Sexuella övergrepp, kränkningar, sexuella anspelningar etc, är betydligt vanligare än vad vi ser på ytan. Detta leder till relationell så väl som sexuell anorexi, dvs undvikande av intimitet av olika slag, (den utagerande varianten är en annan sida av samma mynt, dvs en hypersexualitet, sk. hypersexuell störning som det benäms i DSM5).

Vi träffas 1gg/veckan i grupp, där vi, kvinnor och män separat, jobbar med denna problematik tillsammans. Vi arbetar uppgiftsbaserat i kombination med traumabearbetning via gestaltterapi.

För anmälan, kontakta oss på info@samverkangruppen.se

bottom of page