top of page

Addiktolog

addbok-e1454496898488.jpg

Vad är Addiktologi?

Addiktologi betyder ’läran om bindningar och deras lösning’. Bindningar kan vara av många slag t.ex. alkohol, medberoende, arbete, narkotika, mediciner, relationer, kriminalitet, sex, mat, spel, makt och kontroll, träning etc. Grundproblemet sitter inte i själva drogen (alkohol, arbete, etc) utan i själva relationen (bindningen) till drogen. Addiktologin vet att hållbart tillfrisknande förutsätter:
 

  • nykterhet och drogfrihet. Resan till drogfrihet kan variera från person till person, men oftast behövs behandling.

  • terapeutisk bearbetning av grundproblemet som  addiktologin kallar dysberoende. Dysberoende – ett inre orostillstånd  – är oftast ett resultat av att ha vuxit upp i dysfunktionella familjesystem av väldigt varierande slag.
    Vanliga upplevelser av dysberoende kan vara ensamhet, ångest, frustration, övergivenhetstillstånd.

     

Addiktologin lär ut att problemet med  tvångsmässig bindning till ting, händelser och fenomen, har en in- och utsida. Insidan kallas dysberoende, medan utsidan uttrycks i beteende, ofta i form av mer eller mindre tydligt missbruk via dysberoendepersonligheten eller vår ’Diffe’. Addiktologin är baserad på mångårigt kliniskt arbete (sedan 1960-talet, grundat av Torbjörn Fjellström), integrerat med 12-stegsfilosofi och  kinesisk/vedisk psykologi. Addiktologin lär ut att människan är en del av ett större sammanhang och att lösningen är varken att hitta syndabockar eller att behandla symtomen.

Var arbetar en Addiktolog?

Efterfrågan på addiktologer ökar. Idag arbetar addiktologer inom behandlingsvärlden: kommunal och privat beroendevård, skola, näringsliv, kyrka,  kriminalvård, tvångsvård, avgiftning mm. Addiktologer arbetar även förebyggande genom information, kurser och föreläsningar. Addiktologer är verksamma i Sverige, Norge, Storbritannien och Finland.

Vem kan bli Addiktolog?

Utbildningen riktar sig till den som vill ha en gedigen och annorlunda utbildning, eller till den som redan arbetar inom behandlingsvärlden, persononalvårdssektorn, eller till den som vill byta bransch, eller bara för sin egen skull. Vid kemiskt beroende krävs minst två års drogfrihet före kursstart. Vid andra beroendeformer såsom mat, sex mm förväntas ett tillfrisknande vara påbörjat. Individuell bedömning sker. Den färdiga utbildningen leder till certifikat.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildningen är program- och processinriktad.  I sin helhet sträcker sig över totalt 3 år i sk extra långsam studietakt. Anledningen till detta är att man ska kunna arbeta parallellt under tiden, och komma in i en terapeutisk process i sin studiegrupp.

Utbildningen är uppbyggd i grund- och metodkurs om vardera tre terminer:
Steg 1 Behandlingsassistent / Grundkurs i Addiktologi – samt
Metodkurs i Addiktologi


Varje termin omfattar två kurstillfällen.
Varje kurstillfälle omfattar tre dagar i internatform.
Studenten förväntas även genomföra godkänd praktik, personutveckling och egna litteraturstudier samt examensarbete.

Studiegruppen examineras vid varje kurstillfälle.

För mer detaljerad information kring utbildningen-se vår kurskatalog och för aktuella kursdatum, besök vårt kalendarium och gör gärna en intresseanmälan!

För mer info - info@samverkangruppen.se
Linda 070-226 7027

bottom of page