top of page

Parterapi - Parhelg

Lika viktigt som att vi behandlar beroende och medberoende är våra relationer. Ofta behöver relationen repareras och ny tillit byggas. Vi har därför en Parprocess inbyggd i vår behandling.
för de som lever i en parrelation. Kontakta oss gärna i denna fråga.


Nu erbjuder vi ett tillfälle för alla att gå på djupet i sin relation!
Ni får möjlighet att med hjälp av våra addiktologiska metoder och ett holistiskt synsätt, arbeta med er relation på ett nytt sätt.

På Birkagården i Stockholm möts vi för att i grupp arbeta intensivt med tillit, kommunikation, konflikthantering, roll- och ansvarsfördelning samt annat som kan vara problem i relationer.

En stor fördel med att arbeta i grupp är igenkänning och gemenskap. Att lyssna på andras problematik kan skapa en känsla av att inte vara ensam och bygga broar till andra människor.

Många av de problem som uppstår i relationer bottnar i oförmåga att lyssna, uttrycka känslor och att identifiera och uttrycka behov. Det ska vi träna på!

Ni får också utrymme till ett parsamtal med en terapeut under helgen.

Vi vänder oss dels till par där det finns eller funnits en beroende/medberoende-problematik, men även till par där andra typer av kriser skapat någon form av obalans i relationen, eller till er som helt enkelt vill jobba preventivt med att fördjupa er relation.

Terapeuter är Boine Josefsson och Lotta Benjaminsson, addiktologer med lång erfarenhet av att arbeta med par, speciellt i samband med beroendeproblematik, men även utan den problematiken.

Helgen startar kl.13 på fredagen och avslutas ca kl.15 på söndagen.

Anmälan: info@samverkangruppen.se
Investering: 3 300 kr/person,
Priset inkluderar lättare för- & eftermiddagsfika

En vecka innan start är anmälan bindande.             


Önskas mer information, lyssna gärna på vår pod avsnitt 7.

eller kontakta oss direkt!


Boine: 070-493 09 64
Lotta: 073-949 69 66 eller
Linda: 070-226 70 27

bottom of page