top of page
logo_stor2_edited.jpg

Är du beroende av sex, sexmissbruk porrsurfande, porrberoende, sexköp, sexchat, flirt, erövringar, Compulsive sexual behavior disorder  mm?Sexmissbruk, sexberoende, porrberoende, porrmissbruk,, sexsuell hyperaktivitet, sexuell kompulsivitet, sexuell störning

Sexmissbruk är ett laddat begrepp. Många av oss vill inte se oss själva som en sådan person och vi kanske försöker minimera våra handlingar och effekterna av dessa. 

Att utveckla ett beroende är en process som går olika fort och tar sig olika uttryck. Det betyder inte att vi är sämre människor eller har dålig karaktär, men förmodligen bär vi på någon form av "inre smärta" som vi försöker täcka över och lindra genom att för en stund fly in i tex relationer eller anonymiteten på nätet.

 
Definition enligt ICD

WHO som ger ut ICD som är en heltäckande diagnos samamnställning av alla sjukdomar har nu uppdaterat detta som ett folkhälsoproblem och i ICD-11 benämner man nu detta som ett sjukdomstillstånd för första gången. Compulsive sexual behavior disorder är den benämningen som förmodlgen kommer vara översatt till Svenska i slutet av 2024.

6C72 Tvångssyndrom 

 • Ett ihållande mönster av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser eller drifter som resulterar i repetitivt sexuellt beteende, manifesterat i ett eller flera av följande:

  • Att engagera sig i repetitivt sexuellt beteende har blivit ett centralt fokus i individens liv till den grad att man försummar hälsa och personlig omvårdnad eller andra intressen, aktiviteter och ansvar.

  • Individen har gjort många misslyckade försök att kontrollera eller avsevärt minska repetitivt sexuellt beteende.

  • Individen fortsätter att engagera sig i repetitivt sexuellt beteende trots negativa konsekvenser (t.ex. äktenskapskonflikter på grund av sexuellt beteende, ekonomiska eller juridiska konsekvenser, negativ påverkan på hälsan).

  • Personen fortsätter att engagera sig i repetitivt sexuellt beteende även när individen får liten eller ingen tillfredsställelse från det.

 • Mönstret av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser eller drifter och resulterande repetitivt sexuellt beteende manifesteras under en längre tidsperiod (t.ex. 6 månader eller mer).

 • Mönstret av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser eller drifter och resulterande repetitivt sexuellt beteende förklaras inte bättre av en annan psykisk störning (t.ex. manisk episod) eller annat medicinskt tillstånd och beror inte på effekterna av en substans eller medicin.

 • Mönstret av repetitivt sexuellt beteende resulterar i markant ångest eller betydande funktionsnedsättning i personligt, familjemässigt, socialt, utbildningsmässigt, yrkesmässigt eller andra viktiga funktionsområden.
   

Är du fundersam över dina beteenden och tänker att du vill ändra dom så finns hjälp att få. Vi på Samverkangruppen har en fungerande behandlingsmetod grundad på över 30 års erfarenhet.

Ta chansen att boka ett förutsättningslöst bedömningsamtal

 

Kontakta oss direkt på 070-493 09 64 eller läs mer här:

bottom of page