top of page

SRP-dagar

Sex- och Relationsproblematik (tidigare kallad Lust & Förlust)

Vi fördjupar oss i problem och bakomliggande orsaker som en del av oss upplever i relationer och/eller sex.


Vi tittar exempelvis på tvångsmässighet, sexuell anorexi, porrberoende, missbruk av relationer, otrohetsproblematik och andra problem inom området.


Vi fördjupar oss även i trauma, skam och skuld, och andra saker som skapar låsningar, som försvårar och ibland upplevs som stora hinder för att ta sig ur problemet.

Vi ser på och närmar oss problemen utifrån ett addiktologiskt, respektfullt, stöttande helhetsperspektiv, fritt från värderingar och dömande.


Vi jobbar i grupp. Blandar ej män och kvinnor under dessa dagar (ibland med untantag för terapeuten/-erna)

Gruppen hålls under 3 dygn, på Kursgården Ladvik i Waxholm alternativt på Birkagården i Stockholm.

Nu är det dags för förändring, Välkommen!

Investering: 7900kr eller 5900:-

  • Kost & logi ingår på Ladvik

  • Om vi är på Birkagården blir priset lägre och du bekostar själv kost & logi

  • För företag tillkommer 25% moms

 


Anmälan: info@samverkangruppen.se
Ytterligare information: Andreas 070-957 3636

bottom of page