top of page

Vuxetbarnproblematik kan uppstå från bla...

Anhörigproblematik, barndomstrauma, depression, medberoende, narcissism, dysfunktionell familj, alkoholism, missbruk, anknytningsproblematik, psykisk terror, psykiskt våld, övergrepp av barn

Vad är vuxetbarnproblematik? Att vara ett vuxet barn innebär att man har vuxit upp i ett familjesystem som är i obalans, som påverkat barnet i dess förmåga att kommunicera sina behov. Ett barn uttrycker sina behov med känslor, men har en av föräldrarna t.ex. ett alkoholproblem, så kommer detta att påverka barnet på en mängd sätt och nivåer. Det påverkar även hela familjesystemet och alla relationer där inom.

 

Vad beror det på /orsakas det av:

 

-Du är uppvuxen i en dysfunktionell familj

-Du blev mobbad under din uppväxt

-Tidig sjukhusvistelse under barndomen

 

Hur vet du att du är ett vuxet barn, hur yttrar det sig: 

-Oförmåga att kommunicera dina behov, sätta gränser mm

-Depression/psykisk ohälsa 

-Missbruk i olika former, tex alkohol , droger, shopping, relationer, sex, spel

-Medberoendeproblematik

 

Vi erbjuder /våra behandlingsalternativ/våra terapiformer:

- Individuell terapi

- Vuxetbarnveckor 

- Gruppterapi

Ta chansen att boka ett förutsättningslöst bedömningsamtal Kontakta oss direkt på 070-226 7027 eller läs mer här:

bottom of page