top of page

Vuxna-Barn vecka

Samverkangruppens Vuxna-Barn grupper har pågått oavbrutet sedan 1992. Detta som en följd av ständigt växande insikter och erfarenheter av det sk Sårade Inre Barnet.

 

Forskning visar att personer som vuxit upp i rigida och disengagerade familjer eller system som präglas av beroende- och/eller anhörigproblem, mentala störningar eller kronisk sjukdom – utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana familjer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Behandlingen genomförs i en trygg gruppmiljö under erfarna terapeuters ledning. Som deltagare får du insikter i ditt eget familjesystem, erfarenheter av gestaltterapi, guidade meditationer, konstellationer mm. Många genomför två VB-veckor, dock ej i följd, somliga tre och t.o.m. fyra veckor i det de erfar att de får hjälp och att varje grupp är unik.

 

Kursen pågår från måndag till fredag i internatform och äger rum på Ladviks kursgård, vackert och rofyllt ca 3,5 mil norr om Stockholm.

För aktuella veckor, se kalendariet

Pris, inklusive kost & logi:

  • 15.900kr – företag och remittent

  • 12.700kr – privatpersoner

För mer information och anmälan mejla till info@samverkangruppen.se

- Läs om vad de som deltagit på VuxnaBarn-vecka tycker!

bottom of page