top of page

Vuxna-Barn

Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella familjer utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana familjer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i nära relationer.

 

Exempel på sådana familjer kan vara att de är rigida och oengagerade familjer, eller familjer som präglas av beroende- och/eller anhörigproblem, mentala störningar, fanatisk religiositet eller kronisk sjukdom.

Vi har nu startat en öppenvårdsbehandling i gruppform som innehåller 3 timmars behandling varannan vecka.

Behandlingen genomförs i en trygg gruppmiljö under erfarna terapeuters ledning. Som deltagare får du insikter i ditt eget familjesystem, erfarenheter av gestaltterapi, guidade meditationer, konstellationer mm.

För mer info!

- Lyssna gärna på vår podcast nr 7 

- Ring Andreas Fjellström 070-957 36 36

- Maila info@samverkangruppen.se

 

Vi genomför även VB-veckor i internatform. Se här!

bottom of page