top of page

Socker- och Matberoende

Socker- och matberoende är (liksom sexberoende) en njutningsdrog. Bägge är lika komplicerade, eftersom man, till skillnad från andra droger, inte kan sluta helt. Den som lider av socker- och matberoende behöver lära sig att förhålla sig till drogen, lära känna ”sin fiende” utifrån och in och hitta sin egen balans.

Vi kommer att ha fokus på beroendet i första hand och maten i andra hand. Vi undersöker vad som hänt med oss (fysiskt, psykiskt, socialt och andligt) pga socker/matberoendet, ringar in drogen och bygger en fungerande ”verktygslåda”.

Vi har lång erfarenhet att arbeta med både beroende, medberoende och anhöriga, och startar nu en behandlingsgrupp för socker- och matberoende.

Är det dags för förändring i ditt liv? Funderar du på om du är socker-/matberoende?

 

Välkommen att kontakta oss för ett bedömningssamtal!
 

Ytterligare information: Lotta Benjaminsson, 073-040 69 66

mail: info@samverkangruppen.se

bottom of page